11/30/16 Daily Pledge Gilchrist Mrs. Pillivant's 2nd Grade